Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Het leven is geen zoete krentenbol"

Iedereen krijgt te maken met verlies en afscheid.
Het samen creëren van een blijvende en passende herinnering is hetgeen wat het werken met rituelen en symbolen prachtig maakt.

Dit doe ik door samen met u stil te staan en te belichten wat juist dan zo belangrijk is.
Op deze manier kan ik houvast bieden en zin geven aan datgene wat voor u zo waardevol en van betekenis is.